Velkommen

Om A/B Søbrinken

Tegninger

Billeder

Venteliste

Kørselsvejledning

Links

E-mail

 

 
 

Venteliste

I henhold til vore vedtægters § 13, 2 C har foreningen oprettet en ekstern venteliste.

For optagelse på ventelisten benyt venligst nedenstående formular. Du er også velkommen til at kontakte foreningens formand for nærmere oplysninger.

Det årlige gebyr er 120 kr. pr. år., det første år dog 250 kr. til dækning af omkostninger ved oprettelsen. Dette startgebyr bedes indsat på vor konto 6060 - 0004280879 i:

 
DiBa Bank
Brogade 19
4600 Køge

Man vil blive optaget på listen i den rækkefølge, som startgebyrerne bliver indbetalt. Det årlige gebyr vil blive opkrævet i april måned, og manglende indbetaling til forfaldsdatoen samt manglende meddelelse om adresseændring og/eller ændring af telefonnummer, vil medføre sletning på ventelisten.

Telefonnummer skal opgives, da nye andelshavere kontaktes via telefon, når ventelisten gennemgås i forbindelse med salg af ledige andele.

Pr. 1. marts 2013 er 2 familier optaget på ventelisten.


Hvis i ønsker at blive skrevet på ventelisten, udskriv da et eksemplar af siden påført jeres navn, adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse og medbring denne, når i skal indbetale de kr. 250,00 i DiBa Bank.

Navn *
Adresse *
Postnummer * By *
Telefonnummer *
E-mail adresse

Felter med * markering skal udfyldes.

Udskriv siden